T.TựSố ký hiệuNgày ban hànhĐơn vị ban hànhTrích yếuVăn bản gắn kèm
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 61 items in 5 pages
1 14/CT-UBND 13/11/2017 UBND tỉnh Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tải về
2 5962/UBND-XD2 15/08/2017 UBND tỉnh Công văn số 5962/UBND-XD2 về việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2017. Tải về
3 5793/UBND-TM1 08/08/2017 UBND tỉnh Công văn số 5793/UBND-TM1 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo. Tải về
4 19/KH-UBND 08/08/2017 UBND tỉnh Kế hoạch số 19/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại. Tải về
5 5524/UBND-TM1 28/07/2017 UBND tỉnh Công văn số 5524/UBND-TM1 về việc giới thiệu doanh nhân trẻ tiêu biểu xét trao giải thưởng Sao Đỏ - DNT Việt Nam tiêu biểu năm 2017. Tải về
6 5512/UBND-XD2 28/07/2017 UBND tỉnh Công văn số 5512/UBND-XD2 về việc nâng cao hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Tải về
7 4989/UBND-TM3 10/07/2017 UBND tỉnh Công văn số 4989/UBND-TM3 về việc hỗ trợ các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp. Tải về
8 2651/QĐ-UBND 07/07/2017 UBND tỉnh Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2020. Tải về
9 4529/UBND-VX2 22/06/2017 UBND tỉnh Công văn số 4529/UBND-VX2 về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện công tác thu hút, tuyển dụng lao động. Tải về
10 4331/UBND-TM1 15/06/2017 UBND tỉnh Công văn số 4331/UBND-TM1 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
11 4150/KH-UBND 08/06/2017 UBND tỉnh Kế hoạch số 4150/KH-UBND về việc tổ chức tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp giỏi", "Cơ quan, đơn vị văn hóa" tỉnh Quảng Ninh năm 2016. Tải về
12 08/CT-UBND 29/05/2017 UBND tỉnh Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Tải về
13 3545/UBND-NC 19/05/2017 UBND tỉnh Công văn số 3545/UBND-NC về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ. Tải về
14 1545/2017/QĐ-UBND 16/05/2017 UBND tỉnh Quyết định số 1545/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tải về
15 1258/QĐ-UBND 25/04/2017 UBND tỉnh Quyết định số 1258/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Tải về