Họ tên cá nhân, tổ chức:Công ty TNHH Thủy Hoàng, Địa chỉ:209A Kim Mã, Hà Nội, Điện thoại: 0902026789, xin hỏi câu hỏi như sau: Kiến nghị về thủ tục ký quỹ: Hiện tại, đối với các dự án đầu tư, sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới Chủ đầu tư và đến Sở KHĐT để cùng ký Biên bản thỏa thuận ký quỹ để làm cơ sở nộp tiền ký quỹ. Thủ tục như vậy sẽ làm tốn thêm thời gian cho doanh nghiệp và phát sinh thủ tục không đáng có vì nội dung Biên bản thỏa thuận không có ràng buộc pháp lý gì. Sau khi Chủ đầu tư nôp tiền ký quỹ, Sở KHĐT cũng không phát hành văn bản xác nhận đã hoàn thành ký quỹ mà phải để doanh nghiệp đề nghị rất nhiều lần. Do đó, Doanh nghiệp đề nghị Tỉnh nghiên cứu công khai tên và số tài khoản ký quỹ ngay trong Quyết định chủ trương đầu tư của các dự án để các chủ đầu tư chủ động thực hiện; Sở KHĐT phát hành văn bản xác nhận ngay khi báo có tài khoản ký quỹ do Sở KHĐT quản lý đồng thời ghi rõ nơi nhận gồm doanh nghiệp và các đơn vị liên quan như Ban Xúc tiến và Sở Tài nguyên và Môi trường. Trân trọng cảm ơn!

Tên cơ quan, đơn vị: HTX Rau hoa quả chất lượng cao Thanh Xuân (Hoành Bồ) Tỉnh can thiệp với ngân hàng để HTX được vay vốn trung và dài hạn với lãi xuất ưu đãi tối đa (vay tín chấp qua liên minh HTX tỉnh hoặc dùng sổ đất đang làm dự án để thế chấp vay vốn) Toàn hộ lãi xuất vay các loại nhà nước hoặc tỉnh hỗ trợ toàn phần cho HTX cùng các thành phần kinh tế khác nhằm tạo thêm động lực cho HTX và các thành phần kinh tế khác hoạt động được hiệu quả hơn vì nông nghiệp trong lúc này hoạt động gặp rất nhiều khó khăn (thiếu vốn trầm trọng, hạn điền bất hợp lý, phân bón, thuốc trừ sâu bị làm giả quá nhiều nên lãi xuất trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thường là bị lỗ....)

Tên cơ quan, đơn vị: Nhà nước cũng như tỉnh hỗ trợ toàn phần cho phần kiến thiết cơ bản mương máng, thủy lợi, đường công vụ, điện, nước của quy hoạch cánh đồng trồng trọt rau hoa quả chất lượng cao của các HTX cũng như các thành phần kinh tế khác.

Tên cơ quan, đơn vị: Công ty CP Viglacera Đông Triều Đề nghị: Đề nghị UBND thị xã và các sở ngành có giải pháp hỗ trợ hơn nữa doanh nghiệp trong quá trình vay vốn; gia hạn nợ, lãi đối với các ngân hàng. Có các chính sách hỗ trợ, bảo lãnh, cho vay các nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp; chính sách miễn giảm nợ lãi thuế.

Cơ quan, đơn vị: Công ty CP Viglacera Đông Triều Đề nghị: Hỗ trợ cho doanh nghiệp về đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.