Tên cơ quan, đơn vị: Xí nghiệp nước Đông Triều Đề nghị: UBND thị xã, các phòng ban chức năng thị xã, UBND các xã phường tạo mọi điều kiện, nguồn lực. Phối hợp cùng đơn vị đầu tư hệ thống cấp nước và thi công giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước trên địa bàn thị xã.

Tên cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần vận tải thủy I - Xí nghiệp cơ khí thủy Mạo Khê: Đề nghị: Ngành điện ưu tiên điện năng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, hạn chế việc cắt điện

Tên cơ quan đơn vị: Công ty TNHH MTV 397- Tổng công ty Đông Bắc: xin hỏi Công tác bồi thường GPMB dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch và dự án thành phần đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho các xã phía Đông thị xã Đông Triều: Hiện tại công ty đang phối hợp với TTPTQĐ thực hiện kiểm đếm bước đầu tạo diện sản xuất trong năm 2017 tại xã Hoàng Quế. Tuy nhiên thời điểm hiện tại chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường để phê duyệt phương án.Đề nghị: UBND thị xã giúp đỡ thẩm định phê duyệt các phương án bồi thường để thực hiện chi trả cho hộ dân và tiếp tục thực hiện kiểm đếm lập phương án bồi thường theo quy định phần khai thác lộ thiên.

Tên cơ quan đơn vị: Công ty TNHH MTV 397- Tổng công ty Đông Bắc: Công tác bồi thường GPMB vỉa 9a, 9b Cánh Nam khu Đồi Sắn: Dự án khai thác lộ thiên vỉa 9a, 9b cánh Nam khu đồi Sắn tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều triển khai từ đầu năm 2015 đã được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều; Đảng ủy, UBND phường Mạo Khê quan tâm giúp đỡ và sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân nằm trong diện GPMB. Đến ngày 14/02/2017 trong diện sản xuất của dự án còn 13 hộ chưa nhận tiền bồi thường GPMB các hộ chủ yếu bám theo trục đường 18B từ Mạo Khê đi Bình Khê vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho dự án đặc biệt là công tác thoát nước qua khu vực của dự án.Đề nghị UBND thị xã Đông Triều tạo điều kiện giúp đỡ Công ty vận động, tuyên truyền các hộ dân còn lại nhận tiền GPMB, bàn giao mặt bằng sạch để công ty hoàn thành dự án trước mùa mưa năm 2017.

Họ tên cá nhân, tổ chức:Đỗ Huy Hoàng, Địa chỉ:Số 6/312 Đặng Châu Tuệ, TP Cẩm Phả, Điện thoại: 0906xxx037, xin hỏi câu hỏi như sau: Em là một sinh viên đã tốt nghiệp hơn 3 năm, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với mong muốn được trở về tỉnh nhà để khởi nghiệp với dự án mà mình đang ấm ủ! Em xin được hỏi: Tỉnh Quảng Ninh có những cơ chế hay chính sách hỗ trợ cho những dự án khởi nghiệp trẻ nào không ạ? Nhất là hỗ trợ về vốn. Em xin cảm ơn!