Tên cơ quan, đơn vị: Hiệp hội Du lịch (Khối lữ hành): Về việc đón khách Trung Quốc sang tham quan thành phố Móng Cái trong ngày, theo QĐ số 5016/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND thành phố Móng Cái; Đến nay đã hết thời hạn thí điểm (31/12/2016). Đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Móng Cái tổng kết mô hình thí điếm và bổ sung các doanh nghiệp tham gia đón khách trong ngày trong quí II/ 2017.

Tên cơ quan, đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Tạo dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm mở rộng;Hỗ trợ HTX áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến. Mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, mang tầm cỡ. HTX Phúc An đề xuất Cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh tạo điều kiện thuận lợi để HTX Phúc An sớm hoàn thành chiến lược mục tiêu đã đề ra.

Tên cơ quan đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Hỗ trợ kinh phí, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của HTX (đất có sẵn của HTX).

Tên cơ quan đơn vị: HTX Phúc An (Móng Cái): Hỗ trợ HTX tham gia chuỗi sản phẩm OCOP, hỗ trợ xây dựng gian hàng OCOP của đơn vị tại địa phương.

Tên cơ quan đơn vị: HTX SX giống nuôi trồng &DVTS Thành phát (Cô Tô): HTX đang thực hiện dự án sản xuất giống bào ngư, sản phẩm thương phẩm bào ngư ( dự án cấp bộ đã được hỗ trợ xây hơn 100m3 bể có máy bơm, máy sục khí...). HTX cũng đã tự xây dựng nhà xưởng, đầu tư thiết bị để nuôi trồng thủy hải sản trên biển... Đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện bao tiêu đầu ra cho sản phẩm của HTX, Đến nay HTX muốn vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư hoàn thiện đầm: xây bao đầm, lát đáy đầm...