Tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017

24/02/2017 04:15

Công văn số 1114/UBND-TM1 về việc tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2017 1114.signed.pdf

Thông tin mới hơn
Triển khai thực hiện chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ
Phân công các Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt thủ tục tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân Quý I/2017

Thông tin cũ hơn
Sử dụng đất của các tổ chức trong khu công nghiệp Cái Lân, thành phố Hạ Long
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác sét làm nguyên liệu sản xuất gạch ngói trên địa bàn thị xã Đông Triều
Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tôn vinh doanh nhân năm 2016
Thành lập Tổ tư vấn giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tư vấn khởi nghiệp và tư vấn hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp
Chương trình triển khai khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2016