03/04/2017 04:25

Tên cơ quan, đơn vị: Công ty CP Viglacera Đông Triều Đề nghị: Đề nghị UBND thị xã và các sở ngành có giải pháp hỗ trợ hơn nữa doanh nghiệp trong quá trình vay vốn; gia hạn nợ, lãi đối với các ngân hàng. Có các chính sách hỗ trợ, bảo lãnh, cho vay các nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp; chính sách miễn giảm nợ lãi thuế.

UBND Thị xã Đông Triều; Ngân hàng Nhà nước – CN Quảng Ninh xin trả lời: 

UBND Thị xã Đông Triều trả lời:

* Về đề nghị gia hạn nợ, lãi đối với các ngân hàng. Có các chính sách hỗ trợ, bảo lãnh, cho vay các nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, của tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho khách hàng, ngay từ đầu năm 2013, hệ thống ngân hàng trên địa bàn thị xã đã thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ cả gốc và lãi cho khách hàng vay vốn trên địa bàn.

Đối với Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều, trước những khó khăn của đơn vị; Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đông Triều đã thực hiện cơ cấu lại nợ: cơ cấu 8,73 tỷ đồng gốc vay trung hạn, giãn thu lãi theo đề nghị của đơn vị; cơ cấu 8 tỷ đồng từ ngắn hạn sang cho vay dài hạn; giảm lãi suất cho vay cho đơn vị và đến nay lãi suất cho vay ngắn hạn là 8%/năm, lãi cho vay trung và dài hạn là 10,5%/năm.

            Sau  khi được cơ cấu lại nợ và giảm lãi suất cho vay, Công ty đã dần khắc phục được khó khăn và mấy năm gần đây kinh doanh liên tục có lãi và năm sau lãi nhiều hơn năm trước. Công ty Viglacera Đông Triều luôn trả nợ đúng kỳ hạn cả gốc và lãi theo dư nợ đã được cơ cấu và đơn vị không có bất kỳ một kiến nghị gì đối với Agribank Đông Triều.

            * Về chính sách miễn giảm nợ lãi thuế.

Theo quy định, các chính sách liên quan Luật thuế như gia hạn nợ, giảm nợ lãi thuế … do Chính phủ quy định đối với từng trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

            Như vậy, các Luật về thuế đã được Quốc hội thông qua, Chính phủ triển khai thực hiện như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quản lý thuế; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập DN (TNDN) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Xuất nhập khẩu (XNK), thuếTNCN(TNCN), trong đó có nhiều chính sách giảm thuế, cụ thể như:

            Về thuế TNDN

            - Giảm mức thuế suất phổ thông: Đối với thuế TNDN, từ năm 2014 mức thuế suất cho các doanh nghiệp thu nhập là 22% (mức trước đây là 25%). Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng thì mức thuế suất là 20% và đã được áp dụng từ 1/7/2013. Từ năm 2016, mức thuế suất thuế TNDN sẽ giảm còn 20% và mức thuế suất ưu đãi cũng được điều chỉnh còn 17%.

            - Thêm nhiều khoản thu nhập được miễn thuế: Luật sửa đổi đã bổ sung vào diện thu nhập miễn thuế đối với: Thu nhập từ sản xuất muối của hợp tác xã (HTX); Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội (KT-XH) khó khăn và địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của doanh nghiệp ở địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn; Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; Thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá (XHH) trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực XHH khác để lại để đầu tư phát triển; phần thu nhập hình thành tài sản không chia của HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật HTX.

            Nới lỏng mức khống chế của chi phí quảng cáo, khuyến mại: Nâng tỷ lệ khống chế chi phí quảng cáo, khuyến mại từ 10% lên 15%, đồng thời loại bỏ một số khoản chi không mang tính chất quảng cáo, khuyến mại như chiết khấu thanh toán, chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí ra khỏi diện chi phí khống chế.

            - Nhiều khoản chi của DN đã được tính vào chi phí tính thuế: Bổ sung khoản tài trợ được tính vào chi phí được trừ đối với khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Bổ sung quy định về khoản chi đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ mang tính an sinh xã hội là khoản chi được trừ; Bổ sung nguyên tắc xác định chi phí hợp lý của một số lĩnh vực đặc thù (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số,...); Bỏ quy định việc doanh nghiệp phải xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá và thông báo với cơ quan thuế.

            - Bổ sung hình thức ưu đãi: Luật thuế TNDN sửa đổi đã bổ sung quy định miễn thuế, giảm thuế đối với hình thức đầu tư mở rộng.

            - Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định một số khoản thu nhập được coi là thu nhập khác (ngoài thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính) không thuộc diện được miễn, giảm thuế cũng được bù trừ với thu nhập từ hoạt động được miễn giảm thuế (nếu thu nhập từ hoạt động được miễn giảm bị lỗ) trước khi tính thuế TNDN theo thuế suất phổ thông.

            Về thuế TNCN

            Giảm đối tượng chịu thuế: Bổ sung hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công đối với các khoản sau: khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn; khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử dụng lao động trả hộ.

            Tăng mức giảm trừ gia cảnh: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN đã nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu dồng/tháng đối với người nộp thuế và từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc. Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh đã thực hiện được mục tiêu giảm tỷ lệ động viên thuế đối với người nộp thuế, góp phần tháo gỡ khó khăn kịp thời cho người nộp thuế.

            Tăng đối tượng miễn thuế: Bổ sung hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với trường hợp chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng bất động sản là công trình xây dựng trong tương lai và nhà ở hình thành trong tương lai giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau


Thông tin mới hơn
Họ tên cá nhân, tổ chức:Trịnh Đăng Toàn, Địa chỉ:Phường Quang Trung, TP Uông Bí, Điện thoại: , xin hỏi câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi hiện đang triển khai lập thiết kế dự toán công trình sửa chữa trên địa bàn thành phố Uông Bí (là công trình sửa chữa nhỏ). Khi chúng tôi trình hồ sơ dự toán thẩm định, cơ quan thẩm định yêu cầu chúng tôi phải thực hiện gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để công bố bổ sung cho một số vật liệu như cây xanh, đất trồng cây, phân bón... Lý do: hiện những vật liệu này không có trong công bố của Sở Xây dựng. Chúng tôi xin hỏi: Sở Xây dựng trả lời chúng tôi yêu cầu của cơ quan thẩm định như trên có đúng quy định không? Việc thực hiện đăng ký công bố bổ sung được thực hiện như thế nào? Có phương án gì giúp cho chúng tôi được thuận lợi trong việc triển khai các công trình khi có một số vật liệu chưa có trong công bố được thuận lợi không?
Họ tên cá nhân, tổ chức:Nguyễn Quốc Trưởng, Địa chỉ:Tử Lạc, Kinh Môn, Hải Dương, Điện thoại: 0969392883, xin hỏi câu hỏi như sau: Tôi hiện đang công tác tại Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Trường Thịnh, TP Hải Dương. Hiện nay, tôi đang muốn đầu tư làm gạch không nung và cát nhân tạo trên địa bàn Quảng Ninh. Tuy nhiên, do thiếu vốn và mặt bằng nên tôi muốn tìm hiểu hợp tác với 1 số đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đang có nhu cầu giống tôi. Do đó, tôi muốn xin danh sách các đơn vị đã và sắp làm về cát nhân tạo; các đơn vị đã và sắp làm về gạch không nung. Rất mong nhận được sự phản hồi của Quý cơ quan!
Họ tên cá nhân, tổ chức:Nguyễn Hùng, Địa chỉ:Thị xã Đông Triều, Điện thoại: , xin hỏi câu hỏi như sau: Doanh nghiệp tôi sản xuất gạch cotto công suất 2 triệu m2/năm. Nay để đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, chúng tôi lập dự án lắp thêm 01 dây chuyền sản xuất ngói lợp công suất gần tương đương dây chuyền gạch đang vận hành để có thể vừa sản xuất gạch cotto, vừa sản xuất ngói dùng chung lò sấy, lò nung (không bổ sung, mở rộng lò sấy, lò nung). Về cơ bản nếu vận hành sản xuất ngói 100% thì các chỉ tiêu về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu thấp hơn đến tương đương sản xuất gạch cotto (không làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt). Vậy xin hỏi: Doanh nghiệp có phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? Nếu không phải lập lại có cần phải làm thủ tục gì không? (Doanh nghiệp đã báo cáo các công trình bảo vệ môi trường theo DTM được duyệt của dự án gạch cotto).
Họ tên cá nhân, tổ chức:Hoàng Thị Thủy, Địa chỉ:TP Hà Nội, Điện thoại: xxx, xin hỏi câu hỏi như sau: Xin hỏi câu hỏi như sau: Đơn vị tôi ký hợp đồng tư vấn khảo sát địa hình với Chủ đầu tư là Tập đoàn FLC thuộc dự án Nhà nghỉ dưỡng, Resort .... tại Hạ Long. Nội dung công việc là xây dựng mốc khống chế, đo nối thủy chuẩn. Với nội dung công việc trên thì có phải thẩm hồ sơ kết quả khảo sát không? Cơ quan nào có chức năng thẩm định? Các quy định này được quy định tại văn bản nào?
Tên cơ quan, đơn vị: HTX Rau hoa quả chất lượng cao Thanh Xuân (Hoành Bồ) Tỉnh can thiệp với ngân hàng để HTX được vay vốn trung và dài hạn với lãi xuất ưu đãi tối đa (vay tín chấp qua liên minh HTX tỉnh hoặc dùng sổ đất đang làm dự án để thế chấp vay vốn) Toàn hộ lãi xuất vay các loại nhà nước hoặc tỉnh hỗ trợ toàn phần cho HTX cùng các thành phần kinh tế khác nhằm tạo thêm động lực cho HTX và các thành phần kinh tế khác hoạt động được hiệu quả hơn vì nông nghiệp trong lúc này hoạt động gặp rất nhiều khó khăn (thiếu vốn trầm trọng, hạn điền bất hợp lý, phân bón, thuốc trừ sâu bị làm giả quá nhiều nên lãi xuất trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thường là bị lỗ....)

Thông tin cũ hơn
Cơ quan, đơn vị: Công ty CP Viglacera Đông Triều Đề nghị: Hỗ trợ cho doanh nghiệp về đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.
Tên cơ quan, đơn vị: Công ty CP Clinker Viglacera đề nghị: UBND thị xã Đông Triều hỗ trợ Công ty trong việc xem xét các thủ tục để Công ty nhanh chóng triển khai xây dựng khu nhà ở tập thể cho công nhân tại khu Nhuệ Hổ, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Tên cơ quan, đơn vị: Xí nghiệp nước Đông Triều Đề nghị: UBND thị xã, các phòng ban chức năng thị xã, UBND các xã phường tạo mọi điều kiện, nguồn lực. Phối hợp cùng đơn vị đầu tư hệ thống cấp nước và thi công giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp nước trên địa bàn thị xã.
Tên cơ quan, đơn vị: Công ty Cổ phần vận tải thủy I - Xí nghiệp cơ khí thủy Mạo Khê: Đề nghị: Ngành điện ưu tiên điện năng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, hạn chế việc cắt điện
Tên cơ quan đơn vị: Công ty TNHH MTV 397- Tổng công ty Đông Bắc: xin hỏi Công tác bồi thường GPMB dự án Khai thác lộ thiên kết hợp với cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch và dự án thành phần đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới tiêu cho các xã phía Đông thị xã Đông Triều: Hiện tại công ty đang phối hợp với TTPTQĐ thực hiện kiểm đếm bước đầu tạo diện sản xuất trong năm 2017 tại xã Hoàng Quế. Tuy nhiên thời điểm hiện tại chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường để phê duyệt phương án.Đề nghị: UBND thị xã giúp đỡ thẩm định phê duyệt các phương án bồi thường để thực hiện chi trả cho hộ dân và tiếp tục thực hiện kiểm đếm lập phương án bồi thường theo quy định phần khai thác lộ thiên.